Huurvoorwaarden - GK rent

GK rent
Verhuur van springkastelen
en feestmateriaal
Beveren - Leie
Waregem
GK rent
Ga naar de inhoud
Algemene verhuurvoorwaarden

Het springkasteel of ander opblaastoestel mag nooit geplaatst worden op steenslag en/of oneffenheden zonder een gepast onderdoek.
De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, hoe dan ook ontstaan. Zowel aan de huurder zelf, derde persoon of dieren en materialen onverschillig of zij zich binnen of buiten de plaats bevinden, waar de attractie is opgesteld.
De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het gehuurde toestel. Bij vaststelling wordt deze aangerekend aan de huurder.
Bij het laden, lossen en plaatsen van het toestel kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels en schade opgelopen tijdens de werkzaamheden.
Bij levering wordt steeds het huurbedrag betaald. De chauffeur mag te allen tijde weigeren om het toestel af te zetten wanneer geen betaling geschiedt.
De huurder is verantwoordelijk voor het geleverde materiaal (springkasteel, motor…), enerzijds voor diefstal, anderzijds voor de staat ervan. Het materiaal wordt binnen bewaard door de huurder.
Bij defect tijdens de huurperiode moet U dit steeds onmiddellijk melden op 0474/ 21 21 66 of 0475/ 94 11 64
Bij levering en afhaling dient minstens 1 persoon aanwezig te zijn om mee te helpen, daar de toestellen moeilijk handelbaar en zwaar zijn.

Prijzen:
Al onze prijzen zijn in euro en inclusief 21% of 6% BTW.
Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij levering.

Transport
De levering is berekend voor plaatsing in een straal van 10 km.
Bijkomende transporttarieven zijn aan 0,40 euro per gereden kilometer, tenzij anders afgesproken.
In het transporttarief zijn de gebruikelijke laad- en lostijd inbegrepen. Extra laad- en lostijd door slechte toegankelijkheid of andere obstakels kunnen worden aangerekend aan 12,50 euro per persoon per begonnen half uur.
De huurder dient te zorgen voor een goede laad- en losplaats.
Laden en lossen gebeurt tot aan de plaats waar het toestel dient opgesteld te worden, voor zover deze langs de begane grond, zonder moeite bereikbaar is.
Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele ongevallen tijdens het laden en lossen van het materiaal.

Supplementen:
Bij vuile teruggave van het gehuurde materiaal geldt een reinigingssupplement van 22% bovenop de huurprijs.
Eventuele schade aan het gehuurde materiaal, wordt aangerekend volgens de kostprijs van het nieuw aan te kopen goed.
Wij geven slecht weer garantie. M.a.w. annulatie wegens slechte weersomstandigheden kan tot 24u voor levering.
Daarna of bij annulering van om het even welke andere reden worden annuleringskosten aangerekend ten bedrage van 50€.

IPS:
Voor  het IPS wordt 100€ waarborg gevraagd. Het bedrag wordt contant betaald bij levering en teruggegeven bij afhaling indien het toestel geen gebreken vertoond. We merken dat door deze waarborg de huurder beter zijn verantwoordelijkheid opneemt i.v.m. toezicht en eventuele schade.

Gebruik en veiligheid
Een volwassen persoon moet steeds aanwezig zijn bij het gehuurde materiaal.
Wanneer er onvoldoende stabiliteit is, mag de huurder niemand meer toelaten in het toestel.
Het is niet toegestaan om met schoenen, brillen, speelgoed, en andere vreemde voorwerpen de attractie te betreden.
Het is eveneens niet toegestaan om met etenswaren, drinkwaren, snoepgoed en andere verstikkende voorwerpen de attractie te betreden.
Op de attractie is het niet toegestaan om tegen andere gebruikers aan te springen of andere gebruikers te duwen.
Het is niet toegestaan aan de wanden te trekken of hangen of op de wanden te klimmen.
Volwassenen mogen enkel in geval van nood de attractie betreden.
De motor wordt aangesloten op een gewoon net: 220V monofase. De motor mag in geen geval volledig afgedekt worden. Er moet altijd aanzuiging van lucht zijn. Bij regen het toestel opgeblazen laten maar moet het stopcontact afgedekt zijn zodanig dat er geen water in kan, en mag de motor afgedekt worden, doch moet er lucht aangezogen kunnen worden, anders geraakt de motor oververhit waardoor brand kan ontstaan.
Bij storm of hevig onweer het toestel toch afgelaten en volgende maatregelen in acht nemen: water even laten aflopen,  aflaten, torens en muren naar binnen duwen en in 2 vouwen.
De toevoerbuis tot de motor moet volledig gestrekt zijn. Steeds de ritsen van het toestel toetrekken vooraleer het te gebruiken.
De huurder moet waken over de goede werking van de hem toevertrouwde materialen.
De huurder erkent kennis te hebben genomen van bovenvermelde huurvoorwaarden.


Terug naar de inhoud